Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Artykuły z czasopism [28]
Chojnacka Aleksandra, Drewnowska Małgorzata, Krasińska Grażyna [i in.]: Mercury in Yellow-cracking Boletes Xerocomus subtomentosus mushrooms and soils from spatially diverse sites : assessment of bioconcentration potential by species and human intake, w: Journal of Environmental Science and Health Part Atoxic/hazardous Substances & Environmental Engineering, vol. 47, nr 13, 2012, ss. 2094-2100, DOI:10.1080/10934529.2012.695990
Falandysz Jerzy, Chudzyński Krzysztof, Kojta Anna [i in.]: Comparison of two acid extraction methods for determination of minerals in soils beneath to Larch Bolete (Suillus grevillei) and aimed to estimate minerals sequestration potential in fruiting bodies, w: Journal of Environmental Science and Health Part Atoxic/hazardous Substances & Environmental Engineering, vol. 47, nr 11, 2012, ss. 1607-1613, DOI:10.1080/10934529.2012.680781
Falandysz Jerzy, Drewnowska Małgorzata: Macro and trace elements in Common Chanterelle (Cantharellus cibarius) mushroom from the European background areas in Poland : composition, accumulation, dietary exposure and data review for species, w: Journal of Environmental Science and Health Part B-Pesticides Food Contaminants and Agricultural Wastes, vol. 50, nr 5, 2015, ss. 374-387, DOI:10.1080/03601234.2015.1000190
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.