Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Arkadiusz Wowerka
adiunkt
Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
Wydział Prawa i Administracji
email:
Telefon: +48 58 523 28 47
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Rozdziały z monografii [49]
Wowerka Arkadiusz: Małżeński ustrój majątkowy a status prawny małżonka wspólnika spółki z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego - między prawem właściwym dla małżeńskiego ustroju majątkowego a statutem personalnym spółki, w: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych / Kuniewicz Zbigniew, Malinowska-Woźniak Katarzyna (red.), Monografie, 2016, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8092-523-6, ss. 71-89
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.