Switch on EDIT for your profile
.png
Arkadiusz Wowerka,
Department of Commercial and Private International Law
Faculty of Law and Administration
Email:
Phone: +48 58 523 28 47

Publications

Authored books [2]
Chapters from monography [49]
Wowerka Arkadiusz: Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, in: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / Hołyst Brunon, Hauser Roman, Brodecki Zdzisław (eds.), 2014, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", ISBN 978-83-64556-02-9, pp. 105-107
Wowerka Arkadiusz, Wieczorek Emilia: Łączenie się zakładów ubezpieczeń, przeniesienie umów ubezpieczenia, przeniesienie umów reasekuracji, in: Prawo ubezpieczeń gospodarczych : komentarz, t. 1, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, 2010, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-7601-916-1, pp. 500-525
Wowerka Arkadiusz: Małżeński ustrój majątkowy a status prawny małżonka wspólnika spółki z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego - między prawem właściwym dla małżeńskiego ustroju majątkowego a statutem personalnym spółki, in: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych / Kuniewicz Zbigniew, Malinowska-Woźniak Katarzyna (eds.), Monografie, 2016, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8092-523-6, pp. 71-89
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.