Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Arkadiusz Wowerka
adiunkt
Katedra Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego
Wydział Prawa i Administracji
email:
Telefon: +48 58 523 28 47
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Rozdziały z monografii [49]
Wowerka Arkadiusz: Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, w: Wielka encyklopedia prawa, t. 3, Prawo Unii Europejskiej / Hołyst Brunon, Hauser Roman, Brodecki Zdzisław (red.), 2014, Fundacja "Ubi societas, ibi ius", ISBN 978-83-64556-02-9, ss. 105-107
Wowerka Arkadiusz: Małżeński ustrój majątkowy a status prawny małżonka wspólnika spółki z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego - między prawem właściwym dla małżeńskiego ustroju majątkowego a statutem personalnym spółki, w: Status prawny małżonków w spółkach cywilnych i handlowych / Kuniewicz Zbigniew, Malinowska-Woźniak Katarzyna (red.), Monografie, 2016, Wolters Kluwer, ISBN 978-83-8092-523-6, ss. 71-89
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.