Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Maciej Brosz
adiunkt
Zakład Socjologii Stosowanej
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
email:
Telefon: +48 58 523 44 33
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [4]
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [8]
Brosz Maciej: Wolontariat osób starszych. Uwarunkowania działań wspierających aktywność społeczną osób po 65. roku życia, w: Seniorzy w pryzmacie koncepcji "Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku" / Leszczyńska-Rejchert Anna, Domańska Lidia, Subocz Elżbieta (red.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-7299-955-9, ss. 237-246
Artykuły z czasopism [5]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.