Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Jerzy Zemke
profesor nadzwyczajny
Katedra Ekonometrii
Wydział Zarządzania
email:
Telefon: +48 58 523 14 18
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii [6]
Zemke Jerzy: Ryzyko finansowania inwestycji kapitałem własnym pochodzącym z emisji akcji, w: Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych : analiza modelowa rozwoju regionów / Szkutnik Włodzimierz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 978-83-7875-216-5, ss. 292-308
Artykuły z czasopism [20]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.