Włącz edycję swojego profilu
.png
Joanna Hegele-Drywa
Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
Instytut Oceanografii
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii
Artykuły z czasopism [5]
raport naukowo-badawczy
Normant-Saremba Monika, Hegele-Drywa Joanna: Poland w: ICES. 2018. Interim Report of the Working Group on Introduction and Transfers of Marine Organisms (WGITMO), 7-9 March 2018, Madeira, Portugal, ICES CM 2018/HAPISG, 11, 112-116 s., 2018, International Council for the Exploration of the Sea , raport naukowo-badawczy
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.