Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Bogusław Górka
profesor nadzwyczajny tytularny
Instytut Historii
Wydział Historyczny
email:
Telefon: +48 58 523 22 59
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [5]
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [6]
Górka Bogusław: Nieprzekładalność Janowego Prologu? (J 1,1-18), w: 50 lat polskiej translatoryki : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 23-25 listopada 2007 r., 2009, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, ISBN 978-83-929439-0-7, ss. 453-472
Górka Bogusław: Starochrześcijańska polemika antyjudaistyczna (uwagi na marginesie lektury książki prof. Jana Iluka pt. Żydowska politeja i kościół w imperium rzymskim u schyłku antyku. T.1: Jana Chryzostoma kapłana Antiochii mowy przeciwko judaizantom i Żydom, Gdańsk 2006), w: Jews, Poles and Russians : Jewish-Polish and Jewish-Russian contacts, Jews and Slavs, nr 21, 2008, Hebrew University of Jerusalem : University of Gdańsk, ISBN 965-764-123-3, ss. 420-428
Artykuły z czasopism [6]
Materiały konferencyjne
Górka Bogusław: Religia i metoda. Rekonesans metodologiczny po źródłach chrześcijaństwa (głównie na przykładzie Ewangelii Jana), w: Religie w dialogu kultur: V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń 14-16 września 2017 / Szulakiewicz Marek, Dominiak Łukasz (red.), vol. 2, 2017, [Fundacja Societas et Ius], ISBN 978-83-945490-1-5, ss. 127-136
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.