Włącz edycję swojego profilu
.png
dr. hab. Joanna Fac-Beneda
profesor nadzwyczajny
Katedra Hydrologii
Instytut Geografii
email:
Telefon: +48 58 523 65 21, +48 58 523 65 30
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Gałka-Kozak Agnieszka, Afranowicz-Cieślak Renata, Banaś Krzysztof, Lazarus Magdalena, Pilacka Lucyna, Barcikowski Mateusz, Błażuk Jacek, Czachorowski Paweł, Czachorowski Stanisław, Jadwiszczak Andrzej, Kapusta Andrzej, Kidawa Dorota, Narczyński Tomasz, Neubauer Grzegorz, Pakulnicka Joanna, Pietrzak Lech, Zmudczyńska-Skarbek Katarzyna, Zwolicki Adrian, Lipińska Bogna, Domino Jerzy, Gola Grzegorz, Opitz Marek, Fac-Beneda Joanna, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna, Chlost Izabela, Czarnecki Adam: Wody delty Wisły : natura i kultura, 2012, Zakład Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-166-2, 37 s.
Rozdziały z monografii [33]
Fac Beneda Joanna: Wielkość odpływu szacowana z mapy średniego rocznego wskaźnika odpływu, w: Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej / Absalon Damian, Matysik Magdalena, Ruman Marek (red.), Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, nr 3, 2015, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego : Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowicki, ISBN 978-83-61695-26-4, ss. 161-176
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.