Switch on EDIT for your profile
.png
Kwiryna Ziemba,
Institute of Polish Philology
Faculty of Languages
Email:
Phone: +48 58 523 21 86

Publications

Chapters from monography [23]
Ziemba Kwiryna: Dyskurs etniczny w literaturze polskiej. Od Mickiewicza do renesansu i z powrotem, in: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, ser. 1, Prace dedykowane profesor Swietłanie Musijenko / Janicka Anna, Kowalski Grzegorz, Zabielski Łukasz (eds.), Colloquia Orientalia Bialostocensia, no. 3, 2013, Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" UwB : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ISBN 978-83-63470-13-5, pp. 71-86
Ziemba Kwiryna: Juliusza Słowackiego Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu w świetle rozprawy Fryderyka Schillera O poezji naiwnej i sentymentalnej, in: Przygody romantycznego "Ja" : idee, strategie twórcze, rezonanse, Filologia Polska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, no. 139, 2012, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-232-2430-3, pp. 99-125
Ziemba Kwiryna: Kilka myśli o "Trenach" i ich tradycji interpretacyjnej, in: Wiązanie sobótkowe : studia o Janie Kochanowskim / Lasocińska Estera, Pawlak Wiesław (eds.), Studia Staropolskie. Series Nova, no. 43 (99), 2015, Instytut Badań Literackich PAN : Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria", ISBN 978-83-61757-71-9, pp. 293-309
Ziemba Kwiryna: Pst!modernizm. O pojęciach modernizmu i postmodernizmu z pytaniem o ich użyteczność w badaniach nad romantyzmem, in: Romantyzm w lustrze postmodernizmu: (i odwrotnie) / Hamerski Wojciech, Kuziak Michał, Rzepczyński Sławomir (eds.), 2014, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo : Fundacja Akademia Humanistyczna, ISBN 978-83-61750-47-5, pp. 21-41
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.