Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Artykuły z czasopism [3]
materiał niepublikowany - referat wygłoszony
Kluza Karolina, Zalewska Tamara, Cocchi Luigi, Falandysz Jerzy: Radiocez w grzybach z rodzaju Cortinarius na terenie Reggio Emilia we Włoszech i Pomorza w Polsce, 2016, IV Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój" 2016, referat wygłoszony
materiał niepublikowany - poster [4]
Falandysz Jerzy, Zalewska Tamara, Saniewski Michał, Kluza Karolina, Zhang Ji, Yuanzhong Wang, Jipeng Wang: Radiocez w owocnikach grzybów z okolic szczytu Minya Konka we wschodnim płaskowyżu Tybetańskim i wyżyn Junnanu, Chiny, 2016, XXI Konferencja "Nowoczesne metody instrumentalne w analizie śladowej" 2016, poster
Falandysz Jerzy, Zalewska Tamara, Apanel Anna, Kluza Karolina, Drewnowska Małgorzata: Radionuclidy 137Cs i 40K w grzybach z rodzaju pieprznik (Cantharellus) w Europie i prowincji Junnan w Chinach. Przegląd danych dla 137Cs w Cantharellus spp. , 2016, Analiza Specjacyjna - możliwości i kierunki rozwoju 2016, poster
Kluza Karolina, Luigi Cocchi, Zalewska Tamara, Anna Apanel, Falandysz Jerzy: Radiocez (134Cs i 137Cs) w grzybach z rodzaju Boletus z rejonu Reggio Emilia i Pomorza Gdańskiego, 2016, VI Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych, II Toruńskie Sympozjum Doktorantów Nauk Przyrodniczych 2016, poster
Kluza Karolina, Cocchi Luigi, Zalewska Tamara, Apanel Anna, Falandysz Jerzy: Radiocez (134Cs i 137Cs) w grzybach z rodzaju Boletus z rejonu Reggio Emilia i Pomorza Gdańskiego, 2016, III Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa "Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój" 2016, poster
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.