Włącz edycję swojego profilu
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane
Rozdziały z monografii [5]
Takekuma Mikiko, Saito Koichi, Falandysz Jerzy [i in.]: Dioxin profile of human breast milk and dioxin intake by breastfed infants, w: Handbook of dietary and nutritional aspects of human breast milk / Zibadi Sherma, Watson Ronald Ross, Preedy Victor R. (red.), Human Health Handbooks, nr 5, 2013, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-209-2, ss. 759-776, DOI:10.3920/978-90-8686-764-6_45
Zalewski Kazimierz, Szymczyk-Kobrzyńska Katarzyna, Falandysz Jerzy [i in.]: Stan zanieczyszczenia Warmii i Mazur w oparciu o badania zwierzyny łownej, w: Diagnozowanie stanu środowiska: metody badawcze - prognozy: kompleksowe badania i ochrona środowiska naturalnego: zbiór rozpraw / Garbacz Jerzy K. (red.), Prace Komisji Ekologii i Ochrony Środowiska Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, nr 2, 2008, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 978-83-60775-12-7, ss. 111-117
Artykuły z czasopism [191]
Chojnacka Aleksandra, Drewnowska Małgorzata, Krasińska Grażyna [i in.]: Mercury in Yellow-cracking Boletes Xerocomus subtomentosus mushrooms and soils from spatially diverse sites : assessment of bioconcentration potential by species and human intake, w: Journal of Environmental Science and Health Part Atoxic/hazardous Substances & Environmental Engineering, vol. 47, nr 13, 2012, ss. 2094-2100, DOI:10.1080/10934529.2012.695990
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.