Switch on EDIT for your profile
.png
Jerzy Gierusz,
Department of Accounting
Faculty of Management
Email:
Phone: +48 58 523 14 96

Publications

Authored books [4]
Edited books
Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.): Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa, 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, 1096 p.
Chapters from monography [8]
Gierusz Jerzy: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 40 "Nieruchomości inwestycyjne" (MSR 40), in: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, pp. 517-536
Gierusz Jerzy: Pomiar i prezentacja wyniku finansowego w świetle projektu sprawozdania finansowego IASB/FASB, in: Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, 2010, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-7228-247-7, pp. 19-32
Gierusz Jerzy: Sprawozdanie finansowe według projektu IASB i FASB a wyzwania współczesnej rachunkowości, in: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach : praca zbiorowa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, ISBN 978-83-7246-579-5, pp. 115-124
Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej: Wstęp, in: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, pp. 15-17
Gierusz Jerzy: Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, in: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, pp. 19-60
Papers from journals [22]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.