Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Piotr Niwiński
profesor nadzwyczajny
Zakład Nauki o Bezpieczeństwie
Instytut Politologii
email:
Telefon: +48 58 523 41 76
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [3]
Książki redagowane [3]
Rozdziały z monografii [21]
Balbus Tomasz, Niwiński Piotr: Józef Stefan Grzesiak (1922-1999), w: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny, t. 4, Słowniki - Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, nr 5, 2010, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-234-2, ss. 209-212
Niwiński Piotr: Adam Walczak (1915-2003), w: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny, t. 4, Słowniki - Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, nr 5, 2010, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-234-2, ss. 653-656
Niwiński Piotr: Gracjan Klaudiusz Fróg (1911-1951), w: Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny, t. 4, Słowniki - Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, nr 5, 2010, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ISBN 978-83-7629-234-2, ss. 151-154
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.