Switch on EDIT for your profile

Publications

Chapters from monography [9]
Szpoper Dariusz: Aleksander Wielopolski i próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862, in: Próba ustrojowej rekonstrukcji Królestwa Polskiego w latach 1861-1862 : w 150. rocznicę reform margrabiego Aleksandra Wielopolskiego : praca zbiorowa, 2012, Pracownia Wydawnicza ElSet, ISBN 978-83-62383-20-7, pp. 10-54
Szpoper Dariusz, Dąbrowski Przemysław: John Stuart Mill - prekursor teoretycznych rozważań o nacjonalizmie i narodzie politycznym, in: Nam hoc natura aequum est... : księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Justyńskiego w siedemdziesięciolecie urodzin, 2012, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", ISBN 978-83-7285-631-9, pp. 179-190
Szpoper Dariusz, Dąbrowski Przemysław: Konserwatyści i narodowi demokraci byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego podczas wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej (1906-1917), in: Kompromis czy konfrontacja? : studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego początku XX wieku, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-227-2949-6, pp. 21-41
Szpoper Dariusz: U genezy reform ustrojowych Aleksandra Wielopolskiego w Królestwie Polskim w latach 1861-1862, in: Regnare, gubernare, administrare : prawo i władza na przestrzeni wieków, 2012, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 978-83-7571-268-1, pp. 127-137
Papers from journals [12]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.