Włącz edycję swojego profilu
.png
mgr Maciej Gierusz
asystent
Zakład Rachunkowości Zarządczej
Katedra Rachunkowości
Telefon: +48 58 523 11 56
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane
Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (red.): Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa, 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, 1096 s.
Rozdziały z monografii [5]
Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej: Wstęp, w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (red.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, ss. 15-17
Gierusz Maciej: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 17 "Leasing" (MSR 17), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (red.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, ss. 613-656
Gierusz Maciej: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" (MSR 8), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (red.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, ss. 235-253
Gierusz Maciej: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 13 "Wycena wartości godziwej" (MSSF 13), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (red.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, ss. 109-130
Gierusz Maciej: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 5 "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana" (MSSF 5), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (red.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, ss. 591-611
Artykuły z czasopism [5]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.