Switch on EDIT for your profile
.png
Maciej Gierusz,
Management Accounting Unit
Department of Accounting
Phone: +48 58 523 11 56

Publications

Authored books
Edited books
Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.): Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa, 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, 1096 p.
Chapters from monography [5]
Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej: Wstęp, in: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, pp. 15-17
Gierusz Maciej: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 17 "Leasing" (MSR 17), in: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, pp. 613-656
Gierusz Maciej: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów" (MSR 8), in: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, pp. 235-253
Gierusz Maciej: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 13 "Wycena wartości godziwej" (MSSF 13), in: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, pp. 109-130
Gierusz Maciej: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 5 "Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana" (MSSF 5), in: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i praktyce : komentarz problemowy, przykłady z praktyki gospodarczej, porównanie z polskim prawem bilansowym i podatkowym : praca zbiorowa / Gierusz Jerzy, Gierusz Maciej (eds.), 2017, ODDK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ISBN 978-83-7804-372-0, pp. 591-611
Papers from journals [5]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.