Włącz edycję swojego profilu
.png
dr hab. Mariusz Kraska
profesor nadzwyczajny
Instytut Filologii Polskiej
Wydział Filologiczny
email:
Telefon: +48 58 523 21 70
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Książki redagowane
Rozdziały z monografii [15]
Kraska Mariusz: Jean Baudrillard : groteska jako perswazja czy perswazja jako groteska? Strategia grafficiarza, w: Przekleństwo rzeczywistości : rzecz o obsesji i fantazji / Pawliszyn Aleksandra, Szalewska Katarzyna (red.), Biblioteka "Hermeneutyka Przejść", nr 2, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-627-8, ss. 213-226
Kraska Mariusz: Przemoc tekstu. "American psycho" Breta Eastona Ellisa, w: Literatura i kultura popularna : badania, analizy, interpretacje / Gemra Anna (red.), Popkultura - Popliteratura, 2015, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Wrocławski, ISBN 978-83-936321-6-9, ss. 59-72
Artykuły z czasopism [4]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.