Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Artur Giełdoń
adiunkt
Pracownia Symulacji Polimerów
Katedra Chemii Teoretycznej
email:
Telefon: +48 58 523 51 28
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Artykuły z czasopism [33]
Makowska Joanna, Szczesny Damian, Lichucka Agnieszka [i in.]: Preliminary studies on trigonelline as potential anti-Alzheimer disease agent: determination by hydrophilic interaction liquid chromatography and modeling of interactions with beta-amyloid, w: Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, vol. 968, 2014, ss. 101-104, DOI:10.1016/j.jchromb.2013.12.001
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.