Switch on EDIT for your profile
.png
Paweł Atroszko,
Division of Psychometrics and Statistics
Institute of Psychology
Email:
Phone: +48 58 523 43 22

Publications

Chapters from monography [17]
Atroszko Paweł, Atroszko Bartosz: Kompetencje w zakresie uczenia się jako korelaty postaw obywatelskich. Komunikat z badań, in: Oblicza społeczeństwa obywatelskiego: państwo, gospodarka, świat / Osiński Joachim, Popławska Joanna Zuzanna (eds.), 2014, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, ISBN 978-83-7378-924-1, pp. 33-46
Atroszko Paweł, Atroszko Bartosz: Uwarunkowania postaw i zachowań studentów wobec nauki a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, in: Gospodarka i polityka w badaniach młodych naukowców / Stach Wiesław (eds.), 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług : Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, ISBN 978-83-61449-72-0, pp. 11-26
Atroszko Paweł, Bagińska Paulina, Mokosińska Monika [et al.]: Validity and reliability of single-item self-report measures of general quality of life, general health and sleep quality, in: CER Comparative European Research 2015 : proceedings, research track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : October 26-30, 2015, London / McGreevy Michael, Rita Robert (eds.), 2015, Sciemcee Publishing, ISBN 978-0-9928772-8-6, pp. 207-211
Atroszko Paweł, Krzyżaniak Patryk, Sendal Luiza [et al.]: Validity and reliability of single-item self-report measures of meaning in life and satisfaction with life, in: CER Comparative European Research 2015 : proceedings, research track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : October 26-30, 2015, London / McGreevy Michael, Rita Robert (eds.), 2015, Sciemcee Publishing, ISBN 978-0-9928772-8-6, pp. 212-215
Atroszko Paweł, Pianka Luiza, Raczyńska Aleksandra [et al.]: Validity and reliability of single-item self-report measures of social support, in: CER Comparative European Research 2015 : proceedings, research track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference : International Scientific Conference for Ph.D. students of EU countries : October 26-30, 2015, London / McGreevy Michael, Rita Robert (eds.), 2015, Sciemcee Publishing, ISBN 978-0-9928772-8-6, pp. 216-219
Atroszko Paweł: Zachowania i postawy studentów związane z uczeniem się a determinanty rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, in: Zmieniający się świat : perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza / Osiński Joachim, Pachocka Marta (eds.), 2013, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, ISBN 978-83-7378-814-5, pp. 185-197
Papers from journals [22]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.