Switch on EDIT for your profile
.png
Sylwia Zielińska,
Department of Molecular Genetics of Bacteria
Faculty of Biology
Email:
Phone: +48 58 523 60 47

Publications

Papers from journals [13]
Conference materials
Milewska Klaudia, Zielińska Sylwia: Imprezy popularnonaukowe jako alternatywna forma nauki oraz sposób na kształtowanie kompetencji społecznych: doświadczenia młodego organizatora, in: Echa ideatorium: z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium" na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego / Mytnik-Ejsmont Joanna, Glac Wojciech, Majcher Iwona (eds.), 2015, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-360-8, pp. 84-101
report - paper presented [5]
Kaczmarczyk Agnieszka, Kucharczyk H., Kucharczyk M., Zielińska Sylwia: First report of Wolbachia in arrhenotokous populations of mycophagous species Hoplothrips pedicularius (Haliday 1836) (Thysanoptera, Phlaeothripidae), 2017, 5th Symposium on Palaearctic Thysanoptera 2017, paper presented
Kaczmarczyk Agnieszka, Wagner Grzegorz, Kucharczyk Halina, Kucharczyk Marek, Sell Jerzy, Zielińska Sylwia: Rola mikrobiomu w kształtowaniu przystosowań do zasiedlania owocników grzybów nadrzewnych przez wybrane gatunki owadów saproksylicznych, 2018, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne "Metagenomy różnych środowisk" 2018, paper presented
Zielińska Sylwia, Łoś Marcin, Łoś Joanna Monika: Applications, advantages and disadvantages of metagenomic approaches, 2015, 18th Symposium of Biology Students in Europe 2015, paper presented
Zielińska Sylwia, Milewska Klaudia: Informacja zwrotna - dialogi pomiędzy nauczycielem a uczniem, 2015, III Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, paper presented
Zielińska Sylwia, Kidawa Dorota, Stempniewicz Lech, Łoś Marcin, Łoś Joanna Monika: Soil and feces as a valuable source of information about Arctic ecosystem, 2016, International Sopot Youth Conference "Where the World is heading?" 2016, paper presented
report - poster [8]
Bohdanowicz Małgorzata , Zielińska Sylwia, Milewska Klaudia, Rodzik Olga: Wejściówka czy wyjściówka - co wybrać?, 2016, IV Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium" 2016, poster
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.