Switch on EDIT for your profile
.png
Krystyna Dziworska,
Department of Investments and Real Estate
Faculty of Management
Email:

Publications

Chapters from monography [6]
Dziworska Krystyna: Czy konieczna jest zmiana paradygmatu społeczeństwa gospodarującego?, in: Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce: księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel / Marcinek Krzysztof (eds.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 978-83-7875-136-6, pp. 131-142
Dziworska Krystyna, Wojewnik-Filipkowska Anna: Identyfikacja i alokacja ryzyka w projekcie publiczno-prywatnym, in: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne : praca zbiorowa, t. 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, ISBN 978-83-7246-517-7, pp. 281-294
Papers from journals [11]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.