Włącz edycję swojego profilu
.png
prof. dr hab. Krystyna Dziworska
profesor zwyczajny
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Wydział Zarządzania
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [6]
Dziworska Krystyna: Czy konieczna jest zmiana paradygmatu społeczeństwa gospodarującego?, w: Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce: księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel / Marcinek Krzysztof (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, ISBN 978-83-7875-136-6, ss. 131-142
Dziworska Krystyna, Wojewnik-Filipkowska Anna: Identyfikacja i alokacja ryzyka w projekcie publiczno-prywatnym, w: Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne : praca zbiorowa, t. 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, ISBN 978-83-7246-517-7, ss. 281-294
Artykuły z czasopism [11]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.