Switch on EDIT for your profile

Publications

Papers from journals [4]
report - paper presented [6]
Czajkowska Edyta, Sulecka Ewa, Żylicz-Stachula Agnieszka: Geobacillus kaustophilus i Thermus aquaticus - metody rozdziału i identyfikacji danego szczepu bakteryjnego, morfologia bakterii, 2017, IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2017, paper presented
Czajkowska Edyta, Sulecka Ewa, Żylicz-Stachula Agnieszka: Geobacillus kaustophilus i Thermus aquaticus - rozróżnienie szczepów bakteryjnych, 2017, IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2017, paper presented
Czajkowska Edyta, Sulecka-Mielewczyk Ewa: Klonowanie i espresja nowego genu taqIII, 2018, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2018, paper presented
Sulecka Ewa, Czajkowska Edyta, Żylicz-Stachula Agnieszka: Wykrywanie organizmów genetycznie modyfikowanych w próbkach pochodzenia roślinnego, 2017, IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2017, paper presented
Sulecka Ewa, Czajkowska Edyta, Żylicz-Stachula Agnieszka, Skowron Piotr: Wykrywanie promotora 35S pochodzącego z wirus mozaiki kalafiorowej w próbkach pochodzenia roślinnego, 2017, IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2017, paper presented
Sulecka-Mielewczyk Ewa, Czajkowska Edyta: Izolacja natywnej endonukleazy TaqII, 2018, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2018, paper presented
report - poster [17]
Czajkowska Edyta, Sulecka Ewa, Skowron Piotr, Żylicz-Stachula Agnieszka: Analiza genomu z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji oraz analizy bioinformatycznej na przykładzie bakterii Thermus aquaticus YT-1, 2017, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów Nauk Przyrodniczych "Człowiek - Żywność - Środowisko" 2017, poster
Czajkowska Edyta, Żylicz-Stachula Agnieszka: Bioinformatic analysis of chromosome DNA isolated from Thermus aquaticus YT-1 bacteria , 2019, National Scientific Conference for PhD Students, 2nd Edition 2019, poster
Czajkowska Edyta, Sulecka-Mielewczyk Ewa, Żylicz-Stachula Agnieszka: Ekspresja nowego genu taqIIIRM z termofilnej bakterii Thermus aquaticus, 2018, Ogólnopolska Konferencja Młodych Biologów "Nauki biologiczne bliżej społeczeństwa" 2018, poster
Czajkowska Edyta, Sulecka-Mielewczyk Ewa, Żylicz-Stachula Agnieszka: Identyfikacja genu taqIIIRM w megaplazmidzie wyizolowanym z bakterii Thermus aquaticus YT-1, 2018, III Ogólnopolska Konferencja "Nowe Horyzonty w Naukach Przyrodniczych" 2018, poster
Czajkowska Edyta, Sulecka Ewa, Skowron Piotr, Żylicz-Stachula Agnieszka: Identyfikacja nowego genu taqIIIRM w termofilnej bakterii Thermus aquaticus YT-1, 2017, VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne "Symbioza" 2017, poster
Czajkowska Edyta, Żebrowska Joanna, Żylicz-Stachula Agnieszka, Sulecka-Mielewczyk Ewa, Skowron Piotr: Optymalizacja ekspresji zmutowanego genu taqIIRM, 2015, IV Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne "Symbioza" 2015, poster
Czajkowska Edyta, Sulecka Ewa, Skowron Piotr, Żylicz-Stachula Agnieszka: Przygotowanie kompletnego genomu Thermus aquaticus YT-1, 2016, III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2016, poster
Czajkowska Edyta, Sulecka Ewa, Żylicz-Stachula Agnieszka, Skowron Piotr: Sekwencjonowanie nowej generacji oraz metody bioinformatyczne wykorzystywane w składaniu genomu na przykladzie Thermus aquaticus YT-1, 2016, XII Konferencja "Chemia, Geochemia i Ochrona Środowiska Morskiego" 2016, poster
Sulecka Ewa, Czajkowska Edyta, Skowron Piotr, Żylicz-Stachula Agnieszka: Bifunkcyjne endonukleazo-metylotransferazy z nowej rodziny enzymów Thermus sp. , 2016, III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2016, poster
Sulecka Ewa, Witkowska Małgorzata, Czajkowska Edyta, Żylicz-Stachula Agnieszka: Klonowanie i ekspresja genu kodującego endonukleazo-metylotransferazę RM.TaqII w bakteriach Thermus thermophilus HB27I, 2017, VI Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne "Symbioza" 2017, poster
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.