Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Izabela Adrych-Brzezińska
adiunkt
Katedra Prawa Cywilnego
Wydział Prawa i Administracji
email:
Telefon: +48 58 523 28 26
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Książki redagowane
Janaszczyk Agata, Wengler Lubomira, Popowski Piotr, Pietrzak Piotr, Adrych-Brzezińska Izabela, Adamska-Pietrzak Ewa, Sobczak Krzysztof, Bandurska Ewa (red.): Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu, cz. 1, Filozoficzne i społeczne aspekty nauk o zdrowiu, 2012, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, ISBN 978-83-93366516-6, 143 s.
Rozdziały z monografii [38]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.