Switch on EDIT for your profile

Publications

Papers from journals [4]
report - paper presented [7]
Białk-Bielińska Anna, Mioduszewska Katarzyna, Dołżonek Joanna, Toński Michał, Marcin Stokowski, Mulkiewicz Ewa, Stepnowski Piotr: Assessment of mobility, hydrolytic stability and ecotoxicity of anticancer drugs and their transformation products in the environment, 2017, VIII International Scientific Conference "Toxic substances in the environment" 2017, paper presented
Stepnowski Piotr, Mioduszewska Katarzyna, Toński Michał, Białk-Bielińska Anna: Wybrane leki przeciwnowotworowe w środowisku: analityka, trwałość, rozprzestrzenianie i efekty toksykologiczne, 2018, 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2018, paper presented
Toński Michał, Białk-Bielińska Anna, Dołżonek Joanna, Borecka Marta, Wojsławski Jerzy, Paszkiewicz Monika, Stepnowski Piotr: Determination of pharmaceuticals and their transformation products in water samples using SPE-LC-MS/MS method, 2018, 3rd International Caparica Christmas Conference on Sample Treatment 2018, paper presented
Toński Michał, Flejszar Mariusz, Paszkiewicz Monika, Białk-Bielińska Anna, Stepnowski Piotr: Ocena potencjału sorpcyjnego nanorurek węglowych poddanych regeneracji wobec wybranych leków przeciwnowotworowych, 2019, XVII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów "Na Pograniczu Chemii i Biologii" 2019, paper presented
Toński Michał, Maszkowska Joanna, Paszkiewicz Monika, Wojsławski Jerzy, Stepnowski Piotr, Białk-Bielińska Anna: Ocena zastosowania nanorurek węglowych jako efektywnych adsorbentów do usuwania pozostałości wybranych leków przeciwnowotworowych z wód ściekowych, 2016, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Człowiek, Nauka, Środowisko" 2016, paper presented
Wojsławski Jerzy, Toński Michał, Białk-Bielińska Anna, Stepnowski Piotr, Dołżonek Joanna: Approach for the assessment of chemicals mobility in soil using percolation column test, 2018, 3rd International Caparica Christmas Conference on Sample Treatment 2018, paper presented
Wojsławski Jerzy, Białk-Bielińska Anna, Toński Michał, Mioduszewska Katarzyna, Paszkiewicz Monika, Stepnowski Piotr, Maszkowska Joanna: Ocena możliwości zastosowania nanorurek węglowych jako efektywnych adsorbentów do usuwania wybranych cieczy jonowych z matryc wodnych, 2016, V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Człowiek, Nauka, Środowisko" 2016, paper presented
report - poster [24]
Białk-Bielińska Anna, Toński Michał, Waniek Ewelina, Karnialiuk Aliona, Dołżonek Joanna, Stepnowski Piotr: Badanie stabilności hydrolitycznej wybranych leków przeciwnowotworowych o charakterze jonowym i jednego metabolitu, 2017, V Konferencja Naukowa "Monitoring i analiza wody. Chromatograficzne metody oznaczania substancji o charakterze jonowym" 2017, poster
Białk-Bielińska Anna, Mioduszewska Katarzyna, Dołżonek Joanna, Toński Michał, Marcin Stokowski, Mulkiewicz Ewa, Stepnowski Piotr: Liquid chromatography in the modeling studies on the mobility, hydrolytic stability and ecotoxicity of selected anticancer drugs and their transformation products in the environment, 2017, 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2017) and XI Polska Konferencja Chromatograficzna "Chromatography in pharmacy and bioanalysis" (PKChrom 2017) 2017, poster
Elżbieta Tońska, Beata Paszczyk, Toński Michał: Mleko różnych gatunków ssaków jako źródło wybranych mikroelementów, 2016, XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza "Jawny i Utajony Niedobór Magnezu" & XIII Sympozjum "Pierwiastki Śladowe w Środowisku - Problemy Ekologiczne i Analityczne" 2016, poster
Elżbieta Tońska, Joanna Klepacka, Łuczyńska Joanna, Toński Michał: Nasiona warzyw strączkowych, jako źródło wybranych składników mineralnych, 2016, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Owoce, Warzywa, Grzyby - Żywność i Technologia" 2016, poster
Elżbieta Tońska, Beata Paszczyk, Toński Michał: Porównanie zawartości magnezu i wapnia w mleku krowim, owczym i kozim, 2016, XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza "Jawny i Utajony Niedobór Magnezu" & XIII Sympozjum "Pierwiastki Śladowe w Środowisku - Problemy Ekologiczne i Analityczne" 2016, poster
Ewa Siemianowska, Andrzej Wesołowski, Agnieszka Barszcz, Tońska Elżbieta, Toński Michał: Wzbogacanie kruchych ciastek w składniki mineralne poprzez dodatek wytłoków owocowych, 2016, XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza "Jawny i Utajony Niedobór Magnezu" & XIII Sympozjum "Pierwiastki Śladowe w Środowisku - Problemy Ekologiczne i Analityczne" 2016, poster
Józef Tyburski, Krystyna Skibniewska, Ewa Siemianowska, Małgorzata Warechowska, Tadeusz Sadowski, Tońska Elżbieta, Bogumił Rychcik, Toński Michał: Ziarno niewymłacanych pszenic (samopszy, płaskurki i orkiszu) jako źródło mikroelementów, 2016, XVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. prof. Juliana Aleksandrowicza "Jawny i Utajony Niedobór Magnezu" & XIII Sympozjum "Pierwiastki Śladowe w Środowisku - Problemy Ekologiczne i Analityczne" 2016, poster
Łukaszewicz Paulina, Antczak Dominika, Mioduszewska Katarzyna, Toński Michał, Wojsławski Jerzy, Stepnowski Piotr: Testowanie wybranych mieszanin ekstrakcyjnych do wydzielania leków przeciwbakteryjnych z gleb rolniczych przy wykorzystaniu ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym, 2016, III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2016, poster
Mioduszewska Katarzyna, Łukaszewicz Paulina, Toński Michał, Wojsławski Jerzy, Stepnowski Piotr: Sprawdzenie potencjału sorpcyjnego 5-fluorouracylu w układzie gleba/roztwór, 2016, III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Nauk Przyrodniczych "Wkraczając w świat nauki" 2016, poster
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.