Switch on EDIT for your profile
.png
Sobiesław Szybkowski,
Institute of History
Faculty of History
Email:
Phone: +48 58 523 23 38

Publications

Authored books [6]
Jóźwiak Sławomir, Szweda Adam, Szybkowski Sobiesław: Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum : Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim : akta postępowania przed wysłannikiem papieskim Antonim Zeno z Mediolanu w latach 1422-1423, 2015, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-3575-3, 634 p.
Chapters from monography [49]
Grulkowski Marcin, Możejko Beata, Szybkowski Sobiesław: Königliche Äußerungen über die Bürger. Die Briefe von Kasimir IV. der Jagiellone, Johann I. Albrecht und Alexander der Jagiellone an die Stadt Danzig, in: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.-18. Jahrhundert) / Skowrońska Renata [et al.] (eds.), Studienreihe der Polnischen Historischen Mission, no. 1, 2014, Polska Misja Historyczna przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ISBN 978-83-231-3201-1, pp. 85-101
Szybkowski Sobiesław: Kochali sie, czy nie kochali? O trudnościach badawczych dotyczących ustalenia wzajemnych relacji uczuciowych między małżonkami w średniowiecznej Polsce (na przykładzie kujawskiiej elity szlacheckiej z lat 1370-1501), in: Miłość w czasach dawnych / Możejko Beata, Paner Anna (eds.), 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7326-583-7, pp. 131-146
Szybkowski Sobiesław: Konflikt, pojednanie i autorytety ziemskie w piętnastowiecznej Polsce. Przykład Kujaw, in: Historia społeczna późnego średniowiecza : nowe badania, Colloquia - Centrum Historii Europy Środkowo-Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, no. 4, 2011, Wydawnictwo DiG, ISBN 978-83-7181-715-1, pp. 339-358
Szybkowski Sobiesław: Kontakty Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra Jagiellończyka z Gdańskiem w latach 1492-1501, in: Вялìкае княства лìтоŭскае: палìтыка, èканомìка, культура, т. 1 / Гусакоŭ У. Р. [et al.] (eds.), 2017, Беларуская навука, ISBN 978-985-08-2116-4, pp. 106-119
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.