Switch on EDIT for your profile
.png
Monika Mioduchowska,
Katedra Genetyki i Biosystematyki
Faculty of Biology
Email:
Phone: +48 58 523 60 82

Publications

Chapters from monography
Mioduchowska Monika, Kilikowska Adrianna, Biała Anna [et al.]: Zastosowanie markerów genetycznych w badaniach zmienności małży słodkowodnych z rodziny Unionidae, in: Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski : XVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Tuczno, 13-15.V. 2010, Funkcjonowanie i Ochrona Ekosystemów Wodnych, no. 3, 2010, Zakład Ochrony Wód. Wydział Biologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-62298-09-9, pp. 69-73
Papers from journals [14]
Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk Agnieszka, Zając Katarzyna [et al.]: Gender-associated mitochondrial DNA heteroplasmy in somatic tissues of the endangered freshwater mussel Unio crassus (Bivalvia: Unionidae): implications for sex identification and phylogeographical studies, in: Journal of Experimental Zoology Part A-Ecological Genetics and Physiology, vol. 325, no. 9, 2016, pp. 610-625, DOI:10.1002/jez.2055
report - paper presented [7]
Bober Klaudia, Szwarc Agata, Krawczuk Mateusz, Mioduchowska Monika, Namiotko Tadeusz: Zastosowanie biotestu toksyczności chronicznej osadów do oceny wpływu składowiska fosfogipsów w Wiślince koło Gdańska na bezkręgowce wodne okolicznych wód słodkich, 2018, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne "Różnorodność fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych" 2018, paper presented
Kaczmarczyk Agnieszka, Mioduchowska Monika, Zając Katarzyna, Zając Tadeusz, Sell Jerzy: Linie filogenetyczne skójki gruboskorupowej Unio crassus (Philipsson 1788) w Europie Środkowo-Wschodniej: analiza struktury drugorzędowej wybranych tRNA, 2016, XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne 2016, paper presented
Kilikowska Adrianna, Kolasa Paulina, Sas Karina, Baran Jowita, Wysocka Anna, Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Namiotko Tadeusz: DNA barcoding reveals cryptic diversity in a non-marine ostracod morphospecies Heterocypris salina (Brady, 1868), 2019, 9th European Ostracodologists’ Meeting „Crossing boundaries in ostracod research” 2019, paper presented
Krawczuk Mateusz, Mioduchowska Monika, Namiotko Lucyna, Namiotko Tadeusz: Zastosowanie biotestu toksyczności chronicznej osadów do oceny wpływu skladowiska fosfogipsów w Wislince na bezkręgowce wodne, 2016, XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne "Rzeki polihumusowe" 2016, paper presented
Mioduchowska Monika, Kilikowska Adrianna, Namiotko Tadeusz, Gołdyn Bartłomiej, Czyż Michał J., Łaciak Małgorzata, Sell Jerzy: Molekularna identyfikacja bakterii Cardinium i Methylophilus u Heterocypris incongruens (Ostracoda), 2018, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne "Różnorodność fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych" 2018, paper presented
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.