Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Monika Mioduchowska
adiunkt
Katedra Genetyki i Biosystematyki
Wydział Biologii
email:
Telefon: +48 58 523 60 82
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii
Mioduchowska Monika, Kilikowska Adrianna, Biała Anna [i in.]: Zastosowanie markerów genetycznych w badaniach zmienności małży słodkowodnych z rodziny Unionidae, w: Bezkręgowce denne wód parków narodowych Polski : XVII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Tuczno, 13-15.V. 2010, Funkcjonowanie i Ochrona Ekosystemów Wodnych, nr 3, 2010, Zakład Ochrony Wód. Wydział Biologii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, ISBN 978-83-62298-09-9, ss. 69-73
Artykuły z czasopism [14]
Mioduchowska Monika, Kaczmarczyk Agnieszka, Zając Katarzyna [i in.]: Gender-associated mitochondrial DNA heteroplasmy in somatic tissues of the endangered freshwater mussel Unio crassus (Bivalvia: Unionidae): implications for sex identification and phylogeographical studies, w: Journal of Experimental Zoology Part A-Ecological Genetics and Physiology, vol. 325, nr 9, 2016, ss. 610-625, DOI:10.1002/jez.2055
materiał niepublikowany - referat wygłoszony [6]
Bober Klaudia, Szwarc Agata, Krawczuk Mateusz, Mioduchowska Monika, Namiotko Tadeusz: Zastosowanie biotestu toksyczności chronicznej osadów do oceny wpływu składowiska fosfogipsów w Wiślince koło Gdańska na bezkręgowce wodne okolicznych wód słodkich, 2018, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne "Różnorodność fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych" 2018, referat wygłoszony
Kaczmarczyk-Ziemba Agnieszka, Mioduchowska Monika, Zając Katarzyna, Zając Tadeusz, Sell Jerzy: Linie filogenetyczne skójki gruboskorupowej Unio crassus (Philipsson 1788) w Europie Środkowo-Wschodniej: analiza struktury drugorzędowej wybranych tRNA, 2016, XXXII Krajowe Seminarium Malakologiczne 2016, referat wygłoszony
Krawczuk Mateusz, Mioduchowska Monika, Namiotko Lucyna, Namiotko Tadeusz: Zastosowanie biotestu toksyczności chronicznej osadów do oceny wpływu skladowiska fosfogipsów w Wislince na bezkręgowce wodne, 2016, XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne "Rzeki polihumusowe" 2016, referat wygłoszony
Mioduchowska Monika, Kilikowska Adrianna, Namiotko Tadeusz, Gołdyn Bartłomiej, Czyż Michał J., Łaciak Małgorzata, Sell Jerzy: Molekularna identyfikacja bakterii Cardinium i Methylophilus u Heterocypris incongruens (Ostracoda), 2018, XXV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne "Różnorodność fauny dennej w zbiornikach antropogenicznych" 2018, referat wygłoszony
Mioduchowska Monika, Zając Katarzyna, Zając Tadeusz, Sell Jerzy: Pierwsze doniesienie o występowaniu endosymbiotycznych bakterii wywołujących niezgodność cytoplazmatyczną u zagrożonego wyginięciem słodkowodnego małża Unio crassus (Philipsson 1788): metagenomika mikrobiomu, 2018, XXXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne 2018, referat wygłoszony
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.