Switch on EDIT for your profile
.png
Andrzej Letkiewicz,
Department of Economics and Management of Transportation Companies
Faculty of Economics
Email:
Phone: +48 58 523 33 63

Publications

Authored books
Edited books
Chapters from monography [10]
Letkiewicz Andrzej, Krajewski Mirosław, Szałucki Krzysztof: Badania efektywności finansowania majątku przedsiębiorstw, in: Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw: publikacja dedykowana pamięci profesora Mirosława Krajewskiego / Szałucki Krzysztof (eds.), 2017, ISBN 978-83-7865-502-2, pp. 99-118
Letkiewicz Andrzej, Szałucki Krzysztof, Wilusz Violetta: Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw, in: Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw: publikacja dedykowana pamięci profesora Mirosława Krajewskiego / Szałucki Krzysztof (eds.), 2017, ISBN 978-83-7865-502-2, pp. 138-148
Letkiewicz Andrzej, Majewski Jan, Szałucki Krzysztof: Regulatory finansowe w teorii funkcjonowania przedsiębiorstw, in: Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw: publikacja dedykowana pamięci profesora Mirosława Krajewskiego / Szałucki Krzysztof (eds.), 2017, ISBN 978-83-7865-502-2, pp. 18-31
Chapters from bookseries
Letkiewicz Andrzej: Mechanizmy zapewnienia równowagi finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem pętli sprzężeń zwrotnych, in: Współczesne przedsiębiorstwo : zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu / Fryca Joanna, Jaworski Jacek (eds.), Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, no. 4, 2009, Wyższa Szkoła Bankowa : CeDeWu, ISBN 978-83-61712-16-9, pp. 177-187
Papers from journals [17]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.