Włącz edycję swojego profilu

Publikacje

Rozdziały z monografii [8]
Artykuły z czasopism [7]
Lutkiewicz-Rucińska Anita: Rodzinne i opiekuńcze prawo - ustrój wspólności ustawowej - majątek osobisty małżonków - nagroda wypłacona sportowcowi w ramach umowy sponsorskiej za zdobycie medalu olimpijskiego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 maja 2013 r. I CSK 515/12, w: Orzecznictwo Sądów Polskich, vol. 58, nr 12, 2014, ss. 1643-1652
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.