Włącz edycję swojego profilu

Publikacje

Rozdziały z monografii [8]
Artykuły z czasopism [7]
Lutkiewicz-Rucińska Anita: Rodzinne i opiekuńcze prawo - ustrój wspólności ustawowej - majątek osobisty małżonków - nagroda wypłacona sportowcowi w ramach umowy sponsorskiej za zdobycie medalu olimpijskiego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 23 maja 2013 r. I CSK 515/12, w: Orzecznictwo Sądów Polskich, vol. 58, nr 12, 2014, ss. 1643-1652
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.