Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Maciej Dębski
adiunkt
Zakład Socjologii Stosowanej
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
email:
Telefon: +48 58 523 45 37
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [5]
Rozdziały z monografii [3]
Dębski Maciej: Czy ludziom "zbędnym" niezbędna jest religia? Na podstawie wyników badań pilotażowych nad życiem religijnym osób bezdomnych, w: Nieobecność społeczna : w poszukiwaniu sensów i znaczeń / Galor Zbigniew, Goryńska-Bittner Barbara (red.), 2012, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ISBN 978-83-87653-83-5, ss. 225-261
Dębski Maciej: Rozwiązywanie problemów społecznych czy ograniczanie ich skutków? Na przykładzie realizacji zadania 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu "Gminny standard wychodzenia z bezdomności" w projekcie systemowym "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", w: Nieobecność społeczna : w poszukiwaniu sensów i znaczeń / Galor Zbigniew, Goryńska-Bittner Barbara (red.), 2012, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ISBN 978-83-87653-83-5, ss. 345-363
Radziwiłłowicz Wioletta, Dębski Maciej, Kozłowska-Frąk Agnieszka: Pokolenie always on. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne młodzieży problemowo korzystającej z nowych mediów, w: Depresja: wybrane aspekty żywieniowe, psychologiczne i humanistyczne / Brodnicki Mariusz [i in.] (red.), 2018, Talkom, ISBN 978-617-7685-66-0, ss. 12-43
Artykuły z czasopism [11]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.