Switch on EDIT for your profile
.png
Maciej Dębski,
Division of Applied Sociology
Institute of Philosophy, Sociology and Journalism
Email:
Phone: +48 58 523 45 37

Publications

Authored books [5]
Edited books
Chapters from monography [3]
Dębski Maciej: Czy ludziom "zbędnym" niezbędna jest religia? Na podstawie wyników badań pilotażowych nad życiem religijnym osób bezdomnych, in: Nieobecność społeczna : w poszukiwaniu sensów i znaczeń / Galor Zbigniew, Goryńska-Bittner Barbara (eds.), 2012, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ISBN 978-83-87653-83-5, pp. 225-261
Dębski Maciej: Rozwiązywanie problemów społecznych czy ograniczanie ich skutków? Na przykładzie realizacji zadania 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, w tym opracowanie modelu "Gminny standard wychodzenia z bezdomności" w projekcie systemowym "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", in: Nieobecność społeczna : w poszukiwaniu sensów i znaczeń / Galor Zbigniew, Goryńska-Bittner Barbara (eds.), 2012, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ISBN 978-83-87653-83-5, pp. 345-363
Radziwiłłowicz Wioletta, Dębski Maciej, Kozłowska-Frąk Agnieszka: Pokolenie always on. Funkcjonowanie emocjonalno-społeczne młodzieży problemowo korzystającej z nowych mediów, in: Depresja: wybrane aspekty żywieniowe, psychologiczne i humanistyczne / Brodnicki Mariusz [et al.] (eds.), 2018, Talkom, ISBN 978-617-7685-66-0, pp. 12-43
Papers from journals [11]
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.