Switch on EDIT for your profile
.png
Maciej Nyka,
Department of Public Economic Law and Environmental Protection Law
Faculty of Law and Administration
Email:
Phone: +48 58 523 28 39

Publications

Authored books [4]
Edited books [2]
Chapters from monography [69]
Ciechanowicz-McLean Janina, Nyka Maciej: Międzynarodowe koncepcje zrównoważonego rozwoju w dokumentach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od Sztokholmu (1972) do drugiej konferencji w Rio de Janeiro (2012), in: Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata: księga jubileuszowa dedykowana pani profesor Genowefie Grabowskiej / Mikołajczyk Barbara, Nowakowska-Małusecka Joanna (eds.), 2014, Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, ISBN 978-83-64335-09-9, pp. 418-434
Ciechanowicz-McLean Janina, Nyka Maciej: Ochrona krajobrazu w Polsce w świetle prawa międzynarodowego i najnowszych inicjatyw krajowych, in: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska: oddziaływanie na zasoby środowiska / Rakoczy Bartosz, Szalewska Małgorzata, Karpus Karolina (eds.), 2014, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", ISBN 978-83-7285-770-5, pp. 181-194
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.