Switch on EDIT for your profile

Publications

Chapters from monography [16]
Kowalkiewicz Zuzanna, Pazdro Ksenia, Skauradszun Maria [et al.]: The influence of persistent organic pollutants (POPs) on the toxicity of sediments from the southern part of the Baltic Sea, in: The functioning and protection of water ecosystems: threats, protection and management of water resources / Rosińska Joanna, Neumann Małgorzata (eds.), 2013, Bonami, ISBN 978-83-62298-37-2, pp. 138-152
Niemirycz Elżbieta, Sawicka Natalia, Witt Maria: Litologiczne uwarunkowania toksyczności osadów dennych strefy przybrzeżnej Basenu Gdańskiego, in: Procesy geologiczne w strefie brzegowej morza : monografia poświęcona pamięci profesor Haliny Piekarek-Jankowskiej / Witak Małgorzata (eds.), 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-284-7, pp. 97-107
Niemirycz Elżbieta, Jankowska Dagmara, Bolałek Jerzy: Using the Microtox test for assessing the quality of sediments in the Baltic Sea, in: Microorganisms in the environment from ecology to technology: 6th Hydromicrobiological Conference, June 6-10 2010, Gdańsk-Gdynia, Poland: abstracts / Mazur-Marzec Hanna, Olańczuk-Neyman Krystyna (eds.), 2010, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, ISBN 978-83-60956-21-2, pp. 44-44
Niemirycz Elżbieta: Zanieczyszczenia dioksynami osadów dennych wód powierzchniowych w Polsce i innych krajach nadbałtyckich, in: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Ekologiczna połączona z Jubileuszem 70-lecia Urodzin oraz 48-lecia pracy naukowej prof. dra hab. inż. Piotra Kowalika : materiały, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, no. 56, 2009, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, ISBN 978-83-89293-78-7, pp. 271-279
Papers from journals [18]
Kobusińska Marta, Witt Maria, Łęczyński Leszek [et al.]: Optimisation of sample pre-treatment method for the determination of triclosan in marine sediments by high-performance liquid chromatography and marine benthic quality assessment in the southern Baltic Sea, in: International Journal of Environmental Analytical Chemistry, vol. 98, no. 5, 2018, pp. 453-476, DOI:10.1080/03067319.2018.1477135
Ankieta 2013
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.