Włącz edycję swojego profilu
.png
dr Mariusz Chmielewski
adiunkt
Zakład Rozwoju Przedsiębiorstwa
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Telefon: +48 58 523 14 06
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [9]
Chmielewski Mariusz: Rentowność inwestycji w indeksy giełdowe wybranych giełd na świecie, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych : praca zbiorowa / Bieliński Jerzy, Czerwińska Marzenna (red.), 2008, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-057-3, ss. 140-148
Artykuły z czasopism [17]
Ankieta 2013
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.