Polski komponent Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Marek Ilnicki

Abstract

EU internal security and the functioning of the Schengen Area is strictly connected with the area of freedom, security and safety established in EU member states.This area is based on common border control, asylum and migration policies as well as court and policy cooperation. The activities in this area, regulated by the EU treaties, are carried out by EU institutions and members states, especially by their specialized units. The area enables free movement of people and allows for integrated crime tackling and prevention. The ongoing migration crisis which covers the social and political dimension of the EU territory created and international need to strengthen external border safety. One of the newly implemented changes in EU border management is the creation of theEuropean Border and Coast Guard. This paper analyses this new institution, the role of Poland in its functioning, and assesses its overall effectiveness.
Author Marek Ilnicki (FSS / IPS / DSS)
Marek Ilnicki,,
- Division of Security Studies
Other language title versionsThe Polish component of the European Border and Coast Guard
Journal seriesGdańskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1730-4652, (B 4 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1-2
Pages19-26
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrefa Schengen, Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna, kryzys migracyjny UE, bezpieczeństwo wewnętrzne UE
Keywords in EnglishSchengen Area, European Border and Coast Guard, EU migration crisis, EU internal security
Abstract in PolishBezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, a także funkcjonowanie strefy Schengen ściśle wiąże się z ustanowioną na obszarze państw członkowskich przestrzenią wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Przestrzeń ta utrzymywana jest dzięki wspólnym politykom dotyczącym kontroli granicznej, azylu i imigracji oraz współpracy sądowej i policyjnej. Działania na rzecz traktatowo określonej przestrzeni realizują wspólnie instytucje Unii wraz z jej państwami członkowskimi a zwłaszcza z ich wyspecjalizowanymi formacjami. Zapewnia ona swobodne przemieszczanie się osób oraz umożliwia zintegrowane zapobieganie i zwalczanie przestępczości. Trwający nadal kryzys migracyjny obejmujący swym społecznym i politycznym wymiarem terytorium UE wywołał między innymi potrzebę wzmocnienia ochrony jej zewnętrznych granic. Jedną ze zmian wprowadzonych w zarządzaniu unijnymi granicami jest powołanie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Charakterystyka tej nowej instytucji, udział Polski w jej funkcjonowaniu oraz ocena skuteczności wdrażanych modyfikacji stanowi przedmiot i cel niniejszego opracowania.
URL https://gsm-journal.pl/resources/html/article/details?id=157678
Languagepl polski
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?