Kształtowanie struktury kapitałowej banków - stylizowane fakty z polskiego sektora bankowego

Marcin Borsuk , Adam Barembruch

Abstract

The aim of the article is to present theories regarding the optimal level of capital in the banking sector from the point of view credit institutions and society and their initial verification based on data from the Polish banking sector. The article reviews the literature in terms of costs and benefits of higher capital requirements for banks, and present stylized facts from the Polish market. The main conclusions point to the limited social costs resulting from the increase of capital requirements for banks.
Author Marcin Borsuk
Marcin Borsuk,,
-
, Adam Barembruch (FM/KBiF)
Adam Barembruch,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versionsDeveloping the capital structure of banks - stylized facts from the Polish banking sector
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No4/1
Pages49-63
Publication size in sheets0.70
Keywords in Polishsektor bankowy, wymogi kapitałowe, stabilność finansowa, optymalna struktura kapitału
Keywords in Englishbanking sector, capital requirements, financial stability, optimal capital structure
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie teorii dotyczących optymalnego poziomu kapitałów w sektorze bankowym z punktu widzenia instytucji kredytowych i społeczeństwa oraz ich wstępna weryfikacja na podstawie danych z polskiego sektora bankowego. W artykule dokonano przeglądu literatury w zakresie kosztów i korzyści wyższych wymogów kapitałowych względem banków oraz przeanalizowano stylizowane fakty z rynku polskiego. Główne wnioski wskazują na ograniczone koszty społeczne wynikające z podniesienia wymogów kapitałowych względem banków.
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Borsuk_Marcin_Ksztaltowanie_struktury_2018.pdf Borsuk_Marcin_Ksztaltowanie_struktury_2018.pdf 667,12 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?