Uniwersytet "przedsiębiorczy" czy uniwersytet "społecznie odpowiedzialny"? Ocena uniwersyteckiej działalności wdrożeniowej

Jerzy Piotr Gwizdała , Karol Śledzik

Abstract

The ubiquitous reference to the concept and the essence of innovation makes economic politicians evaluate the commercialization activity in the spirit of economic theory or, as it is sometimes called, the “implementation” universities. However, unlike technical universities, the evaluation of university activities in this area is often debatable. The aim of the research was to evaluate the implementation activities of universities in Poland. The tool used to achieve the goal was the analysis of data made available by the POL-on system in the area of “implementation activities” of public universities from the period covered by the parameterization – 2013–2016. As a result of the research, it can be concluded that the indicators and the method of the parameterization process may not have been fully adapted to the activities of each type of university and, in particular, to the functioning of classical universities.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / KBiF)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Katedra Bankowości i Finansów
, Karol Śledzik (FM / KBiF)
Karol Śledzik,,
- Katedra Bankowości i Finansów
Other language title versions"Enterprising university" or "socially responsible university"? Evaluation of university implementation activity
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No532
Pages144-154
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishuniwersytet, odpowiedzialność, przedsiębiorczość, wdrożenia, komercjalizacja
Keywords in Englishuniversity, responsibility, entrepreneurship, implementation, commercialization
Abstract in PolishWe współczesnej gospodarce opartej na wiedzy pojawia się dylemat jaki „rodzaj” uniwersytetu wypełni najlepiej swoją rolę. Uniwersytet „klasyczny”, „przedsiębiorczy” czy może „społecznie odpowiedzialny”? Wszechobecne nawiązywanie do pojęcia innowacji skłania polityków gospodarczych do dokonywania ocen działalności komercjalizacyjnej czy też „wdrożeniowej” uniwersytetów. W odróżnieniu jednak od politechnik ocena działalności uniwersytetów w tym obszarze bywa często dyskusyjna. Celem badania była ocena systemu oceny działalności wdrożeniowej uniwersytetów w Polsce. Narzędziem wykorzystanym do realizacji celu była analiza danych udostępnionych przez system POL-on z obszaru „działalności wdrożeniowej” uczelni publicznych z okresu 2013–2016. W wyniku badania można dojść do konkluzji, iż wskaźniki i proces parametryzacji w okresie 2013–2016 mógł nie być do końca dopasowany do działalności każdego rodzaju uczelni wyższej, a już w szczególności do uniwersytetów.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.532.14
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97690/edition/58351/content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzMyNTA5L2VkaXRpb24vMjkxMjY
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back