„Ale chcę pamięć przynajmniej zostawić”. Pamięć wpisana w gdańskie panegiryki urodzinowo-imieninowe okresu konfederacji barskiej

Piotr Kąkol

Abstract

The presence of Polish works created on the occasion of name day and birthday in the 18th century Gdansk cultural life has not been studied deeply enough so far. The article completes these gaps, confining to poems published during the Bar Confederation (1768-1772). Many representatives of the Polish-Lithuanian nobility, magnates and clergy had been hosted in neutral at that time Gdansk. Their jubilees and family celebrations became occasions for creating panegyrics. The pieces of Polish literature that were found, though not very numerous, document those events. The extensive birthday and name day panegyrics were dedicated to: Konstancja from Denhoff Sanguszkowa, Barbara from Dunin Sanguszkowa, Anna from Sapieha Jabłonowska and Aleksander Michał Sapieha. All of those titles were written by Hoszowski (unknown artist). Recollections of his own image as well as celebrants and their ancestors can be easily found there. Thus, he builds up individual and ancestry memory. Lauded characters and the author of his own – according to his will – should eventually become a part of collective memory.
Author Piotr Kąkol (FL / PPP)
Piotr Kąkol,,
- Institute of Polish Philology
Other language title versions"Though I wish to leave the remembrance at least". The memory remained in Gdansk birthday and name day panegyrics from the period of the Bar Confederation
Pages113-125
Publication size in sheets0.6
Book Chachaj Małgorzata, Timofiejew Artur (eds.): Oświeceniowe zapisywanie pamięci, 2019, Wydawnictwo UMCS, ISBN 978-83-227-9225-4, 312 p.
Keywords in PolishGdańsk, panegiryk, konfederacja barska, Konstancja z Denhoffów Sanguszkowa, Barbara z Duninów Sanguszkowa, Anna z Sapiehów Jabłonowska, Aleksander Michał Sapieha, Hoszowski
Keywords in EnglishGdansk, panegyric, Bar Confederation, Konstancja from Denhoff Sanguszkowa, Barbara from Dunin Sanguszkowa, Anna from Sapieha Jabłonowska, Aleksander Michał Sapieha, Hoszowski
Abstract in PolishObecność w gdańskim życiu kulturalnym XVIII wieku polskich utworów powstałych z okazji imienin i urodzin nie została dotychczas dostatecznie zbadana. Niniejszy artykuł uzupełnia te braki, ograniczając się do wierszy opublikowanych w okresie konfederacji barskiej (1768-1772). Neutralny wówczas Gdańsk gościł wielu przedstawicieli polsko-litewskiej szlachty, magnaterii i duchowieństwa. Obchodzone przez nich rodzinne uroczystości, jubileusze stały się okazją do uprawiania twórczości panegirycznej. Odnalezione polskojęzyczne druki, choć niezbyt liczne, dokumentują te wydarzenia. Obszernymi utworami urodzinowo-imieninowymi zostali obdarowani w Gdańsku: Konstancja z Denhoffów Sanguszkowa, Barbara z Duninów Sanguszkowa, Anna z Sapiehów Jabłonowska oraz Aleksander Michał Sapieha. Autorem tychże panegiryków był bliżej nieznany Hoszowski. W każdym ze swoich utworów stara się budować i wzmacniać pamięć o solenizantach i ich przodkach oraz sobie samym. Buduje tym samym pamięć osobową i rodową, a opiewane osoby i autor – zgodnie z jego wolą – winni z czasem stać się elementem pamięci zbiorowej.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?