Problemy ryzyka personalnego w zarządzaniu projektami inwestycyjno-budowlanymi

Jadwiga Bizon-Górecka , Bogdan Nogalski

Abstract

n/a
Autor Jadwiga Bizon-Górecka
Jadwiga Bizon-Górecka
-
, Bogdan Nogalski (WZ / IOiZ / ZSZ)
Bogdan Nogalski
- Zakład Strategii Zarządzania
Paginacja25-32
Książka Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne : Q [HCM] [EUR] <-> HC Risk : praca zbiorowa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2009, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, ISBN 978-83-7246-514-6
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?