Między perswazją a manipulacją, czyli jak być skutecznym i żyć w zgodzie ze sobą pomimo naruszania prawa

Beata Pastwa-Wojciechowska

Abstract

The article attempts to reflect the complexity of the psychopathic persons’ nature and their ability to influence their environment through manipulation. Despite appearing to have evidently negative traits, such people are able to function very well in social life, they achieve success related to their own needs and their intended goals. The author tries to answer the question, what makes us so vulnerable in dealing with psychopaths, indicating at the same time that knowledge of these mechanisms allows us to effectively defend ourselves against their actions. The described scientific findings are enriched with numerous examples from literature and casuistic reports of people diagnosed as psychopaths.
Author Beata Pastwa-Wojciechowska (FSS / IPsych / DPPFP)
Beata Pastwa-Wojciechowska,,
- Division of Personality Psychology and Forensic Psychology
Other language title versionsBetween persuasion and manipulation, or how to be effective and at peace with oneself despite violating the law
Pages77-94
Publication size in sheets0.85
Book Sładkiewicz Żanna, Klimkiewicz Aleksandra, Noińska Marta (eds.): Perswazja językowa w różnych dyskursach, vol. 3, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-801-6, 325 p.
Keywords in Polishpsychopatia, manipulacja, relacje międzyludzkie, prawo
Keywords in Englishpsychopathy, manipulation, relationships, law
Abstract in PolishW artykule starano się odzwierciedlić złożoność natury osób psychopatycznych i ich umiejętności oddziaływania na otoczenie poprzez manipulację. Pomimo wydawałoby się posiadania ewidentnie negatywnych cech osoby te są w stanie bardzo sprawnie funkcjonować w życiu społecznym, odnosząc niejednokrotnie różnego rodzaju sukcesy związane z zaspakajaniem własnych potrzeb i osiąganiem zamierzonych celów. Podjęto także próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, co czyni nas tak bezbronnymi w kontaktach z psychopatami wskazując jednocześnie, że znajomość tych mechanizmów pozwala nam skutecznie bronić przed ich działaniami. Autorka starała się też wzbogacić opisywane ustalenia naukowe licznymi przykładami z literatury i opisów kazuistycznych osób zdiagnozowanych, jako psychopaci.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?