Tutorial akademicki w naukach filologicznych na tle założeń interakcyjnego dyskursu glottodydaktycznego - krytyczna analiza różnic i podobieństw

Beata Karpińska-Musiał

Abstract

The article is a comparative study of a few chosen criteria of interactive discourse in glottodidactics, as formulated by Anna Seretny (2014) and the specificity of personalized one-to-one language teaching in a tutorial. The thesis stated by the author claims that tutorial, due to its different type of teacher-student interaction, varying epistemological background and distinctive levels of interactive rhetoric (e.g. its less instructional and more natural character) is not an obvious space for developing language competence. On the other hand, it may, as the space for very individual and intense learning context, promote development of communicative skills and critical thinking, thus helping to meet cognitive aims of the curriculum in philological studies at the university.
Autor Beata Karpińska-Musiał (WF / IAiA)
Beata Karpińska-Musiał
- Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Inne wersje tytułuAcademic tutorial in philology in the context of the interactive discourse in glottodidactics - critical analysis of differences and similarities
Tytuł czasopisma/seriiNeofilolog, ISSN 1429-2173, (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Tom49
Nr2
Paginacja217-233
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimtutoring akademicki, interakcyjny dyskurs glottodydaktyczny, tutorial, interakcja, relacja w dydaktyce, epistemologia wiedzy, kompetencje językowe
Słowa kluczowe w języku angielskimacademic tutorial, interactive discourse in glottodidactics, tutorial, interaction, relations in teaching, epistemology of knowledge, language competences
DOIDOI:10.14746/n.2017.49.2.05
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/11783
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?