Tutorial akademicki w naukach filologicznych na tle założeń interakcyjnego dyskursu glottodydaktycznego - krytyczna analiza różnic i podobieństw

Beata Karpińska-Musiał

Abstract

n/a
Autor Beata Karpińska-Musiał (WF / IAiA)
Beata Karpińska-Musiał
- Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Inne wersje tytułuAcademic tutorial in philology in the context of the interactive discourse in glottodidactics - critical analysis of differences and similarities
Tytuł czasopisma/seriiNeofilolog, ISSN 1429-2173, (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Nr49/2
Paginacja217-233
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimtutoring akademicki, interakcyjny dyskurs glottodydaktyczny, tutorial, interakcja, relacja w dydaktyce, epistemologia wiedzy, kompetencje językowe
Słowa kluczowe w języku angielskimacademic tutorial, interactive discourse in glottodidactics, tutorial, interaction, relations in teaching, epistemology of knowledge, language competences
URL http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_49_2.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; ; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)7
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót