Duch i ludzie w myśli genezyjskiej Juliusza Słowackiego. Etiuda badawcza

Piotr Koprowski

Abstract

The article presents Juliusz Slowacki's thought on the Spirit and the Polish and the Russian peoples contained in the work "The Genesis of the Spirit" and "The King-Spirit". Slowacki, impressed by the strength and the creative power of the Spirit, deeply believed in the prospective greatness of Poles and the positive transformation available to Russians. Such an optimistic view casts a new light on the debates about the future which was taking place in the Polish political life in the 1840s. According to Slowacki such phenomena as the existence of the Polish and the Russian nations, of the humanity and of the entire world was conditioned by the Ghost that was able to take a certain material form and to condition them. Moreover, these phenomena are ruled by the idea of the permanent change. All events, the political, the historical, as well as the cosmic ones, were subordinated to the rule of the Spirit which dominates the world.
Author Piotr Koprowski (FH/IH)
Piotr Koprowski,,
- Institute of History
Other language title versionsThe spirit and the people in the "Genesis" thought of Juliusz Slowacki. A research essay
Journal seriesStudia Pelplińskie, ISSN 0239-4456, e-ISSN 2391-8713, (B 7 pkt)
Issue year2018
Vol52
Pages185-194
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishdobro, Duch, Filozofia Ducha, ludzie, Polacy, Rosjanie, zło
Keywords in Englishgoodness, spirit, spiritual philosophy, people, Poles, Russians, evil
Abstract in PolishW artykule przedstawiono kilka uwag i refleksji Juliusza Słowackiego, odnoszących się do Ducha i ludzi: Polaków i Rosjan, w oparciu o jego dzieła Genezis z Ducha i Król-Duch. Słowacki, będąc pod wrażeniem siły i twórczych możliwości Ducha, głęboko wierzył w przyszłą wielkość Polaków i pozytywną transformację Rosjan. Przy takim optymistycznym założeniu innego znaczenia od rozważań i dysput o przyszłości, podejmowanych w polskim życiu politycznym lat 40. XIX wieku, nabiera problematyka narodu polskiego, rosyjskiego, ludzkości i świata. Zdaniem Słowackiego, sposób istnienia tych zjawisk był podobny - warunkuje je Duch wcielony chwilowo na przykład w jakąś materialną postać, rządzą nimi te same idee zmiany. Wszystkie wydarzenia, zarówno o wymiarze politycznym, historycznym, jak i kosmicznym, są podporządkowane aktywności Ducha rządzącego światem.
URL http://studiapelplinskie.pl/attachments/article/10/2018-10%20Koprowski.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?