Zielone obligacje - nowy instrument finansowania inwestycji polskiego rządu

Magdalena Mosionek-Schweda , Monika Szmelter

Abstract

The aim of the article is to present the issuance of the world’s first green bonds carried out by Poland on foreign markets and to assess the profitability of these instruments compared to classic bonds with similar to green bond parameters issued by the Polish state on foreign markets. The study adopted a hypothesis that Polish Treasury green bonds are characterized by higher yield to maturity than the traditional government bonds issued by Poland on foreign markets. The study was based on data derived from the Eikon Thomson Reuters information service. The hypothesis adopted in the study was verified positively, because green bonds were characterized during almost the entire analysis period with higher levels of the return on maturity than classic Treasury bonds with a similar life time.
Author Magdalena Mosionek-Schweda (FE / IIB)
Magdalena Mosionek-Schweda,,
- Institute of International Business
, Monika Szmelter (FE / IIB)
Monika Szmelter,,
- Institute of International Business
Other language title versionsGreen bonds - a new instrument for financing investment of the Polish government
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No532
Pages215-224
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzielone obligacje, obligacje skarbowe, rentowność obligacji, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishgreen bonds, Treasury bonds, bond yield, sustainable development
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja emisji pierwszych na świecie skarbowych zielonych obligacji przeprowadzonych przez Polskę na rynkach zagranicznych oraz ocena rentowności tych instrumentów w porównaniu do klasycznych obligacji, o podobnych do green bonds parametrach, emitowanych przez państwo polskie na rynkach zagranicznych. W opracowaniu przyjęto hipotezę, iż polskie skarbowe zielone obligacje charakteryzują się wyższą rentownością w terminie do wykupu niż klasyczne obligacje rządowe emitowane przez Polskę na rynkach zagranicznych. W badaniu wykorzystano wskaźniki rentowności obligacji oraz ceny tych instrumentów. Dane do badania zaczerpnięto z serwisu informacyjnego Eikon Thomson Reuters. Przyjęta w opracowaniu hipoteza została zweryfikowana pozytywnie, gdyż obligacje zielone cechowały się, podczas prawie całego okresu analizy, wyższymi poziomami wskaźnika rentowności w terminie do wykupu niż klasyczne zagraniczne obligacje skarbowe o zbliżonym czasie życia.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.532.21
URL https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/97722/edition/58358/content?ref=L3B1YmxpY2F0aW9uLzMwODQ3L2VkaXRpb24vMjc4MTU
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?