Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych

Liwia Delińska

Abstract

Identifying needs, gathering information, comparing possibilities, making decisions and exchanging experiences after purchase are more and more often taking place on the internet. The aim of this article is to explain how social media supports buying decision process in tourist services. Critical analysis of literature, reviews of previous research and observation the activity of tourism industry representatives in social media was made. The structure of the article includes:the characteristics of social media and the tourist services market, using social media in tourism and their relationship with the tourists behawior and finally conclusions. The paper can have cognitive and application value for potential stakeholders. Knowledge of consumer behavior enables practical use of social media in tourist market.
Author Liwia Delińska (FM / DMar)
Liwia Delińska,,
- Department of Marketing
Other language title versionsSocial media as a determinant of the development of tourism services
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1640-6818, e-ISSN 1896-382X, [2353-2866], (B 8 pkt)
Issue year2018
No1 (130)
Pages17-25
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmedia społecznościowe, zachowania konsumentów, turystyka
Keywords in Englishsocial media, consumer behavior, tourism
Abstract in PolishKształtowanie potrzeb, pozyskiwanie informacji, porównywanie możliwości, decyzja o zakupie i doświadczenia pozakupowe coraz częściej mają miejsce w internecie. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie, w jaki sposób media społecznościowe wspomagają procesy decyzyjne konsumentów w zakresie nabywania usług turystycznych. Dokonano krytycznej analizy literatury i przeglądu dotychczasowych badań, następnie przeprowadzono obserwację aktywności przedstawicieli branży turystycznej w mediach społecznościowych. W strukturze artykułu uwzględniono charakterystykę mediów społecznościowych i rynku usług turystycznych, ukazano, jak wykorzystywane są media społecznościowe w turystyce oraz przedstawiono ich związek z zachowaniami turystów przed podróżą i w jej trakcie, a na końcu sformułowano wnioski. Praca może stanowić wartość poznawczą i aplikacyjną dla potencjalnych interesariuszy świadczących usługi turystyczne. Znajomość zachowań konsumentów umożliwia praktyczne wykorzystanie mediów społecznościowych, które stają się determinantą rozwoju opisywanego rynku.
DOIDOI:10.18276/epu.2018.130-02
URL https://wnus.edu.pl/epu/file/article/download/14923.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2019-09-16)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back