Unia Europejska na rozdrożu - integracja czy dezintegracja

Aleksandra Borowicz

Abstract

60. rocznica podpisania Traktat Rzymskiego, którą obchodzono w tym roku, wywołała wśród badaczy, publicystów i polityków dynamiczną dyskusję nad przyszłością Unii Europejskiej. Była to okazja do omówienia szeregu wydarzeń, które w ostatnich latach poddały UE próbie. Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę przedstawiającą 5 scenariuszy dalszego rozwoju w UE, które stały się przedmiotem publicznej debaty. Niezależnie od tego, jak przebiegały te dyskusje, na poziomie instytucji europejskich oczywiste stało się, że w takim wymiarze i modelu organizacyjnym nie da się dalej efektywnie realizować polityk. Celem niniejszego artykułu jest omówienie kluczowych czynników wpływających na dalszy proces integracji. Czynniki te mają charakter wewnętrzny, jak Brexit czy nastroje w społeczeństwach europejskich, charakter zewnętrzny, jak sytuacja na arenie międzynarodowej czy polityka Rosji, oraz mieszany, do którego można zaliczyć kryzys migracyjny/uchodźczy, będący wynikiem działań zewnętrznych, ale jednocześnie obnażający słabości Unii Europejskiej we wdrażaniu rozwiązań wspólnotowych. Metody badawcze, które zostały wykorzystane to analiza literatury krajowej i zagranicznej oraz dokumentów europejskich.
Author Aleksandra Borowicz (FE/RCEI)
Aleksandra Borowicz,,
- Research Centre on European Integration
Journal seriesThe Review of European Affairs, ISSN 2544-6703, (0 pkt)
Issue year2017
Vol1
No1
Pages31-40
Publication size in sheets0.50
Keywords in PolishUnia Europejska, integracja europejska, modele integracji, dezintegracja
Keywords in EnglishEuropean Union, European integration, models of integration
URL http://www.pecsa.edu.pl/sites/default/files/docs/Volume%201%20Issue%201.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?