Charakterystyka hybrydowych pracowniczych programów emerytalnych w wybranych krajach

Anna Gierusz

Abstract

Two main types of occupational pension schemes are defined contribution (DC) schemes and defined benefit (DB) schemes. In DC schemes benefit amount depends on many factors, such as the amount of contributions paid into the scheme and rate of the scheme’s investment returns. In DB schemes benefit amount is known and defined in advance, and is independent of the rate of investment returns. This means that in DC schemes risk (e.g. investment or longevity risk) is borne by the member and in DB schemes by the employer. Hybrid pension schemes are schemes which are not purely DC or DB, but a mixture of both. These schemes allow for the risk to be shared between the member and employer, making them more attractive than traditional forms. The article presents the most common types of hybrid pension schemes and characterises different variations functioning in selected countries. Data on contributions paid into occupational pension schemes has been used to illustrate the prevalence of hybrid schemes in selected countries.
Author Anna Gierusz (FM / DS)
Anna Gierusz,,
- Department of Statistics
Other language title versionsHybrid occupational pension schemes in selected countries
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol6
No7
Pages7-21
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpracownicze programy emerytalne, hybrydowe programy emerytalne, podział ryzyka
Keywords in Englishoccupational pension schemes, hybrid pension schemes, risk sharing
Abstract in PolishDwie główne formy pracowniczych programów emerytalnych to programy o zdefiniowanej składce (defined contribution, DC) i o zdefiniowanym świadczeniu (defined benefit, DB). W programie typu DC wysokość świadczenia zależy między innymi od sumy wpłaconych składek i zwrotów z inwestycji programu. W programie typu DB wysokość świadczenia jest z góry określona i jest niezależna od zwrotów z inwestycji uzyskanych przez program. W związku z tym w programie DC ryzyko (np. inwestycyjne, błędnego oszacowania dalszego trwania życia) obciąża w głównej mierze uczestnika, w programie DB – pracodawcę. Programy hybrydowe łączą w sobie elementy funkcjonowania programów typu DB i DC, przez co umożliwiają podział ryzyka pomiędzy uczestnika i pracodawcę i stanowią często bardziej atrakcyjną formę niż tradycyjne programy DC i DB. W artykule scharakteryzowano najczęściej spotykane formy programów hybrydowych i porównano ich odmiany występujące w wybranych krajach. Za pomocą danych dotyczących składek wpłacanych do pracowniczych programów emerytalnych zilustrowano rozpowszechnienie programów hybrydowych w wybranych krajach.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2018.7.1
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202018/01_gierusz.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back