Prospektywne uwarunkowania konkurencyjności międzynarodowej

Bohdan Jeliński

Abstract

The structural changes in the global economy caused by systematically progressing globalisation were made evident by the crisis of the global economy. The future shaping forces of economic development, and hence international competitiveness, were made evident. Its determinants will also undergo structural changes. This process was started by the evolution of globalisation, which will take on a more inclusive character. Simultaneously a new paradigm of economic development will evolve. In the framework of these two processes international competitiveness will take on a new form. It will be based on the concept of triple sustainable economic development, and its conditions will expand to socioeconomic elements.
Author Bohdan Jeliński (FE / IIB)
Bohdan Jeliński,,
- Institute of International Business
Other language title versionsProspective conditions of international competitiveness
Pages11-24
Publication size in sheets0.65
Book Grynia Alina (eds.): Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji: źródła konkurencyjności, 2017, Uniwersytet w Bialymstoku, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny, ISBN 978-609-95472-8-2
Keywords in Englishglobalisation, economic crisis, international competitiveness, economic freedom, world economy future
Abstract in PolishStrukturalne zmiany w gospodarce światowej spowodowane jej systematycznie postępującą globalizacją, z całą ostrością unaocznił kryzys gospodarki globalnej. Ujawniły się nowe siły sprawcze przyszłego rozwoju gospodarczego, a więc i międzynarodowej konkurencyjności. Strukturalnym zmianom ulegną też jej determinanty. Proces ten zapoczątkowała ewolucja globalizacji, która nabierze charakteru włączającego. Równocześnie zacznie wykształcać się nowy paradygmat rozwoju ekonomicznego. W ramach tych dwóch procesów nowe oblicze przyjmie międzynarodowa konkurencyjność. Będzie ona oparta na koncepcji potrójnie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, a jej uwarunkowania poszerzą się o elementy społeczno-polityczne.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2017/12/Ksiazka2017_web.pdf
Languagepl polski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 30-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back